Novosemestrálka


  Přednáška k uvítání začátku či konce semestru je příležitostí dozvědět se o aktuálních významných událostech z různých vědeckých okruhů přímo od pozvaných odborníku. Témata jsou volena tak, aby byla dostatečně široká a zajímavá, aby přilákala lidi z různých oborů a prostředí, takže jde o interdisciplinární akci. Sdružuje studenty, pedagogy i veřejnost a je také skvělým způsobem, jak se setkat s dalšími lidmi, kteří se zajímají o stejný obor.

  Na konci přednášky je čas na diskuzi, kterou řídí jeden z členů naší sekce. Poté následuje malý raut, kde mohou lidé více neformálně diskutovat s řečníkem i mezi sebou. Tato akce je také šancí pro mladé studenty, jak se zapojit do sekce YM a dozvědět se více o aktivitách, na kterých se podílí.

  Naše sekce již zorganizovala mnoho těchto setkání a setkala se s velkým ohlasem účastníků. Každé akce se zúčastnilo v průměru 50 lidí, což je velká účast. Sledujte nejnovější informace o místech a časech konání na našem facebooku (link).


  Minulé přednášky

   

  29.2.2024: Co všechno dělají na FELu s roboty
  – prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph. D. (FEL ČVUT)

  • Přemýšleli jste někdy, na co všechno se dají použít roboti? Nebo třeba jak si vlastního robota postavit? Na novosemestrální přednášce nám Tomáš Svoboda z FELu, vedoucí týmu CTU-CRAS, který se se svými roboty úspěšně účastní mezinárodních soutěží, odpoví na tyto i další otázky. Jedinečnou příležitostí pro účastníky bude možnost podívat se do samotných robotických laboratoří na FELu, kde proběhne ukázka schopností robotů naživo.

  20.12.2023: Proč nás hackli a co s tím? Přednáška s diskuzí o kybernetické bezpečnosti
  – Ing. Petr Vokáč (FJFI ČVUT), Ing. Josef Kokeš, Ph.D. (FEL ČVUT) 

  • Přijďte se s námi naladit na sváteční náladu. Přichystali jsme si pro Vánoční přednášku a diskusi na téma "Proč nás hackli a co s tím" s expertem z IT oddělení Fakulty Jaderné a Fyzikálně Inženýrské Petrem Vokáčem a specialistou na kyberbezpečnost FELu Josefem Kokešem. Dozvíme se podrobnosti o nedávném hackerském útoku na naši fakultu a jestli (či jak) se tomu dalo předcházet. Po skončení se můžete zúčastnit Vánočního rautu v atriu. Budeme se těšit!

  9.3.2023: NPC ve videohrách a jejich autenticita
  – Leni Krsová (Warhorse studios) 

  • Srdečně vás zveme na Novosemestrálku EPS Young Minds, kterou nám přijede přednést Leni Krsová, která bude povídat o NPC ve videohrách a jejich autenticitě. Konkrétněji, jak reprezentujete inteligenci a autonomii NPC postav a jaké kognitivní procesy nás jako lidi motivují s nimi navazovat kontakt.

   

  15.12.2022: Kvantové jevy z pohledu fotonových párů 
  – prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc. (UPOL Př.F)

  • Srdečně vás zveme na Vánoční přednášku EPS Young Minds, kterou nám přijede přednést pan prof. Jan Peřina s povídáním o kvantových jevech. Především pak o kvantově korelovaných fotonových párech a o letošní Nobelovce za fyziku, která byla udělena právě za výzkum v této oblasti. Můžete těšit na navození vánoční atmosféry v podobě voňavého svařáku a také dalšího drobného občerstvení.

  7.3.2022: Výměna velkých vesmírných dalekohledů
  – Mgr. Richard Wunsch, Ph.D. (UK Př.F) 

  • Nedávné vypuštění vesmírného dalekohledu Jamese Webba (JWST) je dobrá příležitost k přehledu jeho vlastností, schopností a toho, co od něj očekáváme. Zároveň je to vhodný okamžik ke shrnutí nejvýznamnějších objevů jeho předchůdce - Hubbleova vesmírného dalekohledu (HST). V této přednášce nejdříve ukážu, jaké výhody a nevýhody mají astronomická pozorování optického a infračerveného záření z vesmíru. Dále se budu věnovat oběma dalekohledům z technického hlediska, popíšu rozdíl v jejich
   konstrukcí, umístění ve vesmíru, jejich palubní vědecké přístroje a krátce zmíním jejich historii. Ve třetí části projdu oblasti astronomie, ke kterým má JWST přispět: raný vesmír, vznik a vývoj galaxií, koloběh hmoty mezi hvězdami a plynem a exoplanety. Ukážu i několik vybraných významných objevů jeho předchůdce (HST). Přijďte si poslechnout přednášku na téma "Výměna velkých vesmírných dalekohledů", kterou si pro nás připravil Mgr. Richard Wünsch, PhD.

  14.10.2021: Ohlédnutí za sopečnou erupcí na La Palmě
  – Mgr. Petr Brož, Ph.D. (GÚ AV ČR)

  • Kanárské ostrovy patří k turistickým rájům. Návštěvníci na nich milují nejenom krásné počasí a slunce, ale také zvláštní scenérie. Ty jsou výsledkem sopečné činnosti, která ostrovy stvořila a nadále je udržuje nad mořskou hladinou. Ostrovy jsou totiž sopečně stále aktivní, jak dokládá erupce sopky na ostrově La Palma. V rámci přednášky se tak podíváme nejenom na to, jak erupce sopky probíhala (či stále ještě probíhá...), ale i na to, proč vlastně k sopečné činnosti v této části světa dochází.

  4.3.2020: Pozorování černých děr
  – RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. (AÚ AV ČR)

  • V dubnu loňského roku obletěl celý svět první snímek černé díry. O černých dírách je však známo, že z jejich gravitačního pole nic neunikne, dokonce ani světlo. Na přednášce se dozvíte nejen to, jak byl tento slavný snímek pořízen, ale i velké množství nejnovějších informací o černých dírách! Jak pozorujeme černé díry ve vesmíru? Jaké jsou a co se o nich můžeme dozvědět? Co lze vyčíst ze snímku černé díry zveřejněného v loňském roce a jak byl pořízen? Tématem černých děr nás provede RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

  8.10.2019: Návrat člověka na Měsíc
  – RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF AVČR)

  • V současné době nabývá na intenzitě aktivita v okolí Měsíce. Čínské sondy Měsíc zkoumají z oběžné dráhy a dokonce na něm přistávají. Koncem roku by měla startovat sonda pro odběr a návrat vzorků z jeho povrchu. Dokončují se nosiče, které by zajistily dopravu lodí k Měsíci. V době, kdy si připomínáme řadu výročí spojených s počátky programu Apollo, se tak znovu otevírá možnost expanze do vesmíru. Přednáška se pokusí rozebrat, jak by měl takový návrat na toto těleso vypadat hlavně z hlediska zajištění podmínek existence kosmonautů a přístrojů v nepříznivých podmínkách, které jsou dominovány intenzivní radiací a dramatickými změnami teplot. Přijďte si poslechnout přednášku na téma "Návrat člověka na Měsíc aneb jak budou vypadat a kde budou základny na tomto tělese", kterou si pro nás připravil RNDr. Vladimír Wagner, CSc.

  5.3.2019: Jádro ve službách války
  – prof. Pavel Cejnar

  • Objev řetězového štěpení uranu na začátku 2. světové války učinil z fyziky obor strategického významu, ale zároveň postavil vědce do morálně nelehké situace. Mají přispívat k vývoji ničivé zbraně? V přednášce ožijí klíčové momenty historie amerického a německého jaderného výzkumu za války i dramatické osudy některých jeho protagonistů.

  17.10.2018: Největší lasery světa a odhalená tajemství vesmíru 
  – Kateřina Falk, PhD. (HZDR)

  • Dr. Kateřina Falk přiblíží výzkum na výkonných laserových systémech, které dnes otevírají nečekané aplikace v termojaderné fúzi, astrofyzice, ale třeba i v medicíně nebo materiálovém inženýrství. Fokusem její práce i této přednášky je nový obor laboratorní astrofyziky, který doslova přináší celý vesmír do laboratoří na Zemi. Dozvíte se jak studujeme vývoj hvězd, výtrysky z aktivních galaxií, jak planety generují silná magnetická pole, zda-li prší diamanty v atmosféře Neptunu, nebo jestli dnešní lasery dokáží vytvářet antihmotu.

  1.3.2018: Kvantové počítače
  – Ing. Václav Potoček, Ph. D. (FJFI ČVUT) 

  • Řešení všech matematických problémů nebo konec našeho soukromí? Jsou kvantové počítače revolucí informatiky nebo tichou hrozbou? Než na takové otázky hledat odpověď, je nejprve potřeba porozumět, co vůbec pod kvantovým počítačem rozumíme a jak blízko má tento ideál k realizaci. V přednášce se k principům kvantového počítače dostaneme přes lehké připomenutí kvantové mechaniky a klasické informatiky, seznámíme se s možnostmi (ale i omezeními) kvantových počítačů danými teorií i praxí na příkladu nejznámějších aplikací a zakončíme přehledem současného stavu a vývoje. Letošní přednáška bude na téma "Kvantové počítače" a přednese ji Ing. Václav Potoček, Ph. D.

  30.10.2017: Gravitační vlny
  – prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (MFF UK) 

  • Tentokrát si přijdou na své příznivci Alberta Einsteina a obecné teorie relativity. Přednášku o gravitačních vlnách přednese prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., pracovník Ústavu teoretické fyziky a profesor MFF UK v Praze. Můžete se také těšit na kávu, čaj a sušenky před přednáškou a na raut po přednášce

  20.3.2017: Fyzika a Star Trek
  – prof. Ing. Igor Jex, DrSc. (FJFI ČVUT)

  • Téma vesmír se - soudě podle minulých Novosemestrálních party - těší poměrně velké oblibě, a tak si jeho příznivci i tentokrát přijdou na své, ovšem poněkud z jiné perspektivy. Přednášku s názvem Fyzika a Star Trek přednese prof. Ing. Igor Jex, DrSc., teoretický fyzik, děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a
   vášnivý fanoušek Star Treku. Můžete se také těšit na kávu, čaj a sušenky před přednáškou a na raut po přednášce.

  24.10.2016: Cesta na Mars: plány a vize!
  – Ing. Michal Václavík (CSO) 

  • Začneme přednáškou o jednom ze žhavých témat poslední doby - Cesta na Mars: plány a vize! Přednášku
   přednese Ing. Michal Václavík z České kosmické kanceláře.

  23.3.2016: Gravitační vlny 
  – RNDr. Jaroslav Hamerský Ph.D. (AV ČR)

  • Začneme přednáškou o jednom z největších objevů ve fyzice - gravitačních vlnách! Přednášku přednese
   RNDr. Jaroslav Hamerský, Ph.D. z Akademie věd.

   

  Prague EPS Young Minds

  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
  Břehová 7, 
  119 15 Praha 1 - Staré město

  info@youngminds.cz

   

        

  Vyhledávání