Physics Masterclasses & Hands-on CERN  "Physics Masterclasses" a "Hands on CERN" nabízí jak studentům bakalářského studia tak středoškolským
  studentům možnost vyzkoušet si, jaké to je stát se na jeden den částicovým fyzikem. V rámci obou projektů
  si účastníci vyzkouší analýzu reálných dat získaných některým z experimentů na Velkém hadronovém
  urychlovači LHC v CERNu a mimo jiné se obohatí o poznatky o produkci a detekci částic v reálném světě.

  Projekt Masterclasses má již tři odnože. Klasickou akci Staň se na den částicovým fyzikem. Na poslední
  uspořádané akci jsme pro studenty připravili dvě skvělé přednášky Dr. Marka Matase a prof. Guillerma
  Contrerase – o těch nejmenších částečkách hmoty, o tom, co to částicová fyzika je, a hlavně: proč je
  důležitá pro pochopení světa kolem nás. Účastníci si pak sami práci vědců vyzkoušeli, na cvičeních
  analyzovali reálná data z detektoru ALICE v CERNu ve Švýcarsku a výsledky měření prezentovali na
  mezinárodní online konferenci společně s dalšími školami ve světě, které se této akci v rámci CERN
  Masterclasses účastnily. Mimochodem – výsledky letošní skupiny z ČVUT dopadly opravdu dobře!

  Pro zájemce o astročásticovou fyziku pořádáme Masterclasses zaměřené na zkoumání dat kosmického
  záření z Pierre Auger Observatory. V letošním ročníku proběhly přednášky od RNDr. Martiny Boháčová,
  Ph.D., která se věnuje vývoji a testování zařízení používaných v astročásticové fyzice a Mgr. Jana Ebra, Ph.D.,
  který se zabývá interakcemi částic při nejvyšších energiích ve sprškách kosmického záření.

  Při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, který v roce 2015 vyhlásilo Valné shromáždění OSN
  je pořádána akce Staň se na den vědkyní. Tento den každoročně připadá na 11. února a jeho cílem je
  připomenout zásadní úlohu žen ve světě vědy a podpořit jejich přístup k vědeckému vzdělání. Kromě
  zaměření na částicovou fyziku si v rámci této akce mohou studentky vybrat z řady dalších. Mezi nimi jsou
  mimo jiné cvičení Programování na kvantovém počítači IBM Q, Robotika a kráčející roboti nebo Gelová
  dozimetrie.

  International Particle Physics Masterclasses na FJFI ČVUT pořádáme s podporou CERN-CZ, BNL-CZ, Pražské
  Pobočky JČMF a Pražské sekce EPS Young Minds.

  Nejlepší účastníci projektu Hands on CERN, jenž je omezen na studenty FJFI, získají možnost podívat se do
  samotného centra dění v CERNu. Tento projekt je financován katedrou fyziky FJFI ve spolupráci s
  Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a
  CERNem.

  Prague EPS Young Minds

  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
  Břehová 7, 
  119 15 Praha 1 - Staré město

  info@youngminds.cz

   

        

  Vyhledávání