Bořiči pseudovědeckých mýtů


  V současné době po internetu koluje nespočetné množství různých vědeckých polopravd, mýtů a konspiračních teorií o některých důležitých vědeckých událostech a jejich kritických důsledcích na celé lidstvo. Tyto informace jsou mezi obecnou veřejnost šířeny formou seriózně vystupujících článků, blogů a videí, ale také mediálně zkreslených zpráv opírajícími se o nepřesně či nesprávně interpretované fyzikální jevy.

  Cílem tohoto projektu je osvětlit skutečnou povahu těchto událostí prostřednictvím promítání videí o konspiračních vědeckých teoriích s doprovodným komentářem objektivně vysvětlujícím nesprávně užití daných vědeckých faktů. Promítání předchází krátká prezentace obsahující úvod do dané problematiky.

  K současnému datu proběhlo několik přednášek na jedno ze dvou témat, které máme připravené. Naši přednášející také prezentovali na noci na jaderce, kde jejich přednáška s názvem "Konec světa se blíží! Zase." skidila velký úspěch.

  další přednáška s názvem "Fenomen Fekete" byla neméně úspěšná, a proto ji máme v plánu v budoucnu zopakovat.

  Prague EPS Young Minds

  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
  Břehová 7, 
  119 15 Praha 1 - Staré město

  info@youngminds.cz

   

        

  Vyhledávání