Physics Masterclasses & Hands on CERN

"Physics Masterclasses" a "Hands on CERN" nabízí jak studentům bakalářského studia tak středoškolským studentům možnost vyzkoušet si, jaké to je stát se na jeden den částicovým fyzikem. V rámci obou projektů si účastníci vyzkouší analýzu reálných dat získaných některým z experimentů na Velkém hadronovém urychlovači LHC v CERNu a mimo jiné se obohatí o poznatky o produkci a detekci částic v reálném světě.


Nejlepší účastníci projektu Hands on CERN, jenž je omezen na studenty FJFI, získají možnost podívat se do samotného centra dění v CERNu. Tento projekt je financován katedrou fyziky FJFI ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERNem.