Particle Fever: Cesta za objevem Higgsova bosonu s promítáním

Zahájení druhé fáze plánovaného provozu urychlovače LHC vzbudilo velkou pozornost médií i veřejnosti, což nabízí příležitost, jak rozšířit povědomí a zájem o současný výzkum v oblasti fyziky prostřednictvím semináře zaměřeného na objevení Higgsova bosonu – objev oceněný Nobelovou cenou. Programem tohoto semináře určeného pro širokou veřejnost jsou krátké přednášky týkající se úvodu do částicové fyziky, významu Higgsova bosonu a jeho teoretických i experimentálních důsledků.

Hlavním bodem je promítání dokumentárního filmu „Particle Fever“ zachycující cestu za objevem této „božské částice“ očima vědců, teoretiků i experimentátorů, od spuštění urychlovače LHC v roce 2008 až do jeho objevu o šest let později.

Více informací o akci naleznete na webu particlefever.youngminds.cz

K dnešnímu datu již došlo ke dvou veřejným promítáním jedno na FJFI druhé na MFF. Doprovodné přednášky měli Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. a prof. Jiří Chýla, CSc..