Novosemestrálka: 7.3. 17:30 v B103

 

S novým semestrem je zde již tradiční Novosemestrálka. Přijďte si poslechnout přednášku na téma
"Výměna velkých vesmírných dalekohledů", kterou si pro nás připravil Mgr. Richard Wünsch, PhD.

Před přednáškou se bude podávat čaj, káva a sušenky. Po přednášce následuje neformální diskuze a raut.

Nedávné vypuštění vesmírného dalekohledu Jamese Webba (JWST) je dobrá příležitost k přehledu jeho vlastností, schopností a toho, co od něj očekáváme. Zároveň je to vhodný okamžik ke shrnutí nejvýznamnějších objevů jeho předchůdce - Hubbleova vesmírného dalekohledu (HST). V této přednášce nejdříve ukážu, jaké výhody a nevýhody mají astronomická pozorování optického a infračerveného záření z vesmíru. Dále se budu věnovat oběma dalekohledům z technického hlediska, popíšu rozdíl v jejich kostrukci, umístění ve vesmíru, jejich palubní vědecké přístroje a krátce zmíním jejich historii. Ve třetí části projdu oblasti astronomie, ke kterým má JWST přispět: raný vesmír, vznik a vývoj galaxií, koloběh hmoty mezi hvězdami a plynem a exoplanety. Ukážu i několik vybraných významných objevů jeho předchůdce (HST).

Více na našem FaceBooku...