Průzkum spokojenosti studentů a absolventů vědecko-technických oborů

Primárním cílem tohoto projektu je získání zpětné vazby od magisterských a doktorských studentů, postdoktorandů a absolventů vědecko-technických oborů, týkající se jejich vzdělání, vědecké činnosti, pracovních zkušeností, finančního ohodnocení, ale také množství volného času, kvality a spokojenosti v osobním životě.

Tento průzkum může také poskytnout zpětnou vazbu pro vedení vzdělávacích institucí, jednotlivých fakult či studentským spolkům a uniím. Průzkum bude proveden formou anonymního dotazníku.

Průzkum stále probíhá!! Pokud jsi ještě anketu nevyplnil můžeš tak udělat zde . V nejbližší době budeme publikovat celkové výsledky, pár předběžných výsledků můžete shlédnout zde.